Profiel

Profiel

In mijn communicatie richting klanten vind ik het belangrijk om ook te laten zien wie ik ben en wat ik verlang. Immers, mijn drijfveren moeten passen in de omgeving waarin ik werk.

Persoonlijke kwaliteiten

Ik werk mensgericht. Dit betekent dat ik mensen vlot taxeer op hun inspiratie, hun drijfveren.
Zakelijke kwaliteiten

Als ik terugkijk op de opdrachten die ik heb verricht omschrijf ik mijn zakelijke kwaliteiten met behulp van rollen en drijfveren. Value drivers geven mij energie en mijn cost drivers kosten mij energie.

Als inspirator stuur ik mensen door het schetsen van een visie en (deels) concepten. Concepten vind ik belangrijk (zoals COSO), maar ik houd niet van overmatig getheoretiseer. Ik zoek naar bruikbaarheid in theorieën. Het geeft mij energie om bijvoorbeeld een risico analyse te verrichten met een groep mensen, maar de uitkomsten moeten in mijn ogen ook houdbaar zijn in de toekomst. Is het reëel, relevant en bruikbaar? Hebben mensen in de toekomst hier iets aan? Dit zijn vragen die ik voorop stel in mijn werk.

Mijn value driver:  Doordenken en analyseren               
Mijn cost driver: Overmatig getheoretiseer 

Overmatig getheoretiseer

Als groepsleider heb ik veel gevoel voor onderlinge verhoudingen en individuele emoties. Ik gebruik deze informatie om harmonie binnen een groep te creeren. Binnen een groep motiveer ik mensen om anders naar hun werk te kijken. Ik laat mensen naar zichzelf kijken en stel daarmee hun prioriteiten vast en koppel dit aan het einddoel.

Mijn besluiten neem ik bij voorkeur in samenspraak. Vanwege mijn resultaatgerichtheid wil ik echter wel dat besluiten genomen worden.

Mijn value driver: Samenwerken met anderen                              
Mijn cost driver:Onnodig overleg en soft gedoe

Als ondernemer heb ik mijn doelen scherp voor ogen en ben ik resultaat gericht. Ik voer werkzaamheden uit waarvan ik weet dat deze bijdragen aan een verbetering. Mijn resultaatgericht maakt tevens dat ik mijn verantwoordelijkheden serieus neem en graag zorg draag voor afronding van mijn werk. Resultaten zijn voor mij vanzelfsprekend, hiermee zal ik mij niet onnodig profileren.

Mijn value driver:Resultaat neerzetten                                     
Mijn cost driver: Sterk profilerend gedrag

Professionele kwaliteiten

In mijn rol als aanstuurder van financiële, operationele of IT verandertrajecten vind ik het belangrijk om de veranderkracht van de organisatie te meten. Met doortastendheid signaleer ik vrij snel welke richting een organisatie op wil en kan. Ik koppel mijn doelen en tijdlijnen aan de verandercapaciteit van een organisatie. Eén maal gestelde doelen kunnen rekenen op volhardendheid om deze te bereiken.

Kortom…

Ik ben pragmatische havengozer, ik werk graag in een team, maar volg wel mijn eigen weg. Plezier krijg ik van het begeleiden van mensen en een resultaat bereiken in mijn werk.